संपर्क   नवीन विशेष

दूरध्वनी नं. : ९१-०२५३-२५७६१२५
ई-मेल : kusumagraj.p@gmail.com


 

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान तर्फे देण्यात येणारा जनस्थान पुरस्कार २०१५ माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान.

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, 'जनस्थान' पुरस्कार २०१५

साहित्यभूषण परीक्षा - मे २०१७

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानची रूपये एक लक्ष मूल्याची अभ्यासवृत्ती 

पाथेय त्रैमासिक

ग्रंथ तुमच्या दारी

 
Copyright 2010, Kusumagraj Pratishthan, Nashik. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained By Cyberedge Web Solutions Pvt. Ltd.