जन्मशताब्दी
प्रतिष्ठान विषयी
विश्वस्त मंडळ
पुरस्कार
उपक्रम
सह्कार्य
स्पर्धा
साहित्यभूषण परीक्षा
पाथेय त्रैमासिक
पुरस्कार

   

साहित्य भूषण परिक्षा

मराठी भाषा, साहित्या ह्याबद्दल आस्था, आवड, निर्माण होण्यासाठी अभिरूची संवर्धनासाठी ''साहित्यभूषण'' ह्या परीक्षेचे आयोजन प्रतिवर्षी केले जाते. साहित्यभूषण ही परीक्षा १९९६ पासून सुरू असून महाराष्ट्र, महाराष्ट्राबाहेरील कुठलीही व्यक्ती ह्या परीक्षेस बसू शकते. अभ्यासकाला पूर्व शिक्षणाची व वयाची अट नाही मराठी व्यक्तीचे लक्ष वाचनाकडे केंद्रित व्हावे ह्यासाठी ही परीक्षा आहे. मराठी वाड्.मय प्रकारांतील विषयांवर अभ्यास पत्रिका, उत्तरपत्रिकांसह अभ्यासार्थिंना घरीच सोडवून प्रतिष्ठानकडे त्या पाठवायच्या असतात. ह्या परीक्षेस उर्तीण होणार्‍यांमध्ये प्रथम क्रमांक 'इंद्रायणी पुरस्कार', द्वितीय क्रमांक पुरस्कार गोदामाता व तृतीय 'कृष्णामाई' पुरस्कार असे तीन पुरस्कार दिले जातात.

प्रथम
व्दितीय
तृतीय
इंद्रायणी पुरस्कार
गोदामाता पुरस्कार
कृष्णामाई पुरस्कार
१. महेश आफळे अनिल कालेकर भा. वा. मोघे
२. आशिष गुरव रविंद्र बेंद्रे श्रीकृष्ण कर्वे
३. शिरीष जोशी प्रांजली आपटे देवराम बोराड
४. अविनाश मिरजकर सौ. नंदिनी गाडे रोहिणी जोशी
५. अंजली औटी तुकाराम ढिकले अविनाश चव्हाण
६. मिरा इनामदार प्रा. उज्वला देवर अंजली कुलकर्णी
७. श्री. गंगाधर ढमके प्रा. नितीन शहाणे राजेंद्र गाडगीळ
८. श्रीहरी रामचंद्र जोशी सरोज शां पाटील वैशाली पुं. सुर्यवंशी
९. श्रीमती सुनंदा पाटील सौ. मंजुषा बुरूजवाले सौ. सुचिता गोसावी
१०. गोविंद मोटे शैला नायडू कमलाकर ढाके
११. निर्मला प्र. सातपुते सुषमा देशपांडे कल्पना सौंदाणकर
१२. अलका कुलकर्णी अमीत अरगडे सौ. वैशाली तोतरे

Copyright 2010, Kusumagraj Pratishthan, Nashik. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained By Cyberedge Web Solutions Pvt. Ltd.