पुरस्कार

 कुसुमाग्रज साहित्य व त्यांना मिळालेले पुरस्कार याची लांबच लांब यादी देणं शक्य नाही. पण काही पुरस्कारांचा इथे उल्लेख करावाच लागेल, ज्यामुळे वाङमयातील त्यांचे उत्तुंगत्व वाचकांना कळेल.

१९७४ साली 'नटसम्राट' नाटकाला 'साहित्यसंघ' पुरस्कार मिळाला.
'ज्ञानपीठ' पुरस्कार
Click on image for larger view
१९८५ साली अखिल भारतीय परिषदेचा 'राम गणेश गडकरी' पुरस्कार मिळाला.
१९८६ मध्ये पुणे विद्यापीठाने त्यांना 'डि.लिट्' ही सन्माननीय पदवी प्रदान केली.
१९८८ मध्ये संगीत नाटयलेखन पुरस्कार मिळाला.
'ज्ञानपीठ' पुरस्कार हे त्यातले अत्युच्च शिखर होय. यापूर्वी त्यांचे निकटचे मित्र ख्यातनाम साहित्यिक वि.स. खांडेकर यांना हा पुरस्कार मिळाला होता. हा पुरस्कार मिळविणारे ते पहिले मराठी साहित्यिक व दुसरे कुसुमाग्रज.


Copyright 2010, Kusumagraj Pratishthan, Nashik. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained By Cyberedge Web Solutions Pvt. Ltd.