जन्मशताब्दी
प्रतिष्ठान विषयी
विश्वस्त मंडळ
पुरस्कार
उपक्रम
सह्कार्य
स्पर्धा
साहित्यभूषण परीक्षा
पुरस्कार

   

वि. वा. शिरवाडकर निबंध स्पर्धा

मराठी भाषा, साहित्या ह्याबद्दल आस्था, आवड, निर्माण होण्यासाठी अभिरूची संवर्धनासाठी ''वि.वा.शिरवाडकर निंबध स्पर्धेचे'' आयोजन प्रतिवर्षी केले जाते.

वि. वा. शिरवाडकर निबंध स्पर्धा - २०११
वि. वा. शिरवाडकर निबंध स्पर्धा - २०१०
१. प्रथम क्रमांक सौ. दीप्ती देवचक्के - मंडलीक १. प्रथम क्रमांक श्री. म. ना. लोही
विषय प्रेम कुणावर करावे? विषय भारतात लोकशाही आहे?
ठिकाण नविन पनवेल ठिकाण नागपूर
२. व्दितीय क्रमांक सौ. निर्मला लक्ष्मण ब-हाटे २. व्दितीय क्रमांक सौ. भाग्यश्री जहागीरदार
विषय असे हे भ्रष्टाचार्य विषय ही आमची संस्कृती
ठिकाण मनमाड ठिकाण नागपूर
३. तृतीय क्रमांक सौ. प्रभावती चंद्रकांत वर्तक / फडके ३. तृतीय क्रमांक सौ. जयमाला डांगे
विषय कुसुमाग्रजांचा भाषाविचार विषय जीवन त्यांना कळले हो
ठिकाण वसई ठिकाण पुणे

वि. वा. शिरवाडकर निबंध स्पर्धा - २००९
वि. वा. शिरवाडकर निबंध स्पर्धा - २००८
१. प्रथम क्रमांक त्र्यंबकराव पांडुरंग जाधव १. प्रथम क्रमांक प्रा. डॉ. आ. नो. दामले(रू. १००१)
विषय प्रसारमाध्यमांचे राजकारण २. व्दितीय क्रमांक विभागून (रु. ३७५ प्रत्येकी)
ठिकाण नागपूर
अ.
श्री. रणजीतकुमार पुजारी
२. व्दितीय क्रमांक किशोर जमादार ठिकाण ता. करविर, जि. कोल्हापूर
विषय जागतीक मंदी आणि आपण
ब.
सौ. मीरा दिलीप इनामदार
ठिकाण चंद्रपूर ठिकाण दहिसर, मुंबई
३. तृतीय क्रमांक शैलजा भाटवडेकर ३. तृतीय क्रमांक विभागून (रु. २५० प्रत्येकी)
विषय मुंबई आमची जान
अ.
श्री. शेख मिराबक्ष खुदाबक्ष बागवान
ठिकाण दादर - मुंबई ठिकाण वडाळा महादेव (ता. श्रीरामपूर, जि. नगर)
४. उल्लेखनीय - चतुर्थ रघुनंदन प्रल्हादजी ताकसांडे
ब.
सौ. श्यामला दिलीप पानसे
विषय माणसा माणसा कधी होशील माणुस ? ठिकाण पुणे - ३०
ठिकाण हिंगणघाट ४. उल्लेखनीय सौ. पदमजा माधव नातू
उल्लेखनीय -पाचवे रागिणी अजय कुलकर्णी कोल्हापूर (रू. १५१)
विषय कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील मानवतावाद
ठिकाण नाशिकरोड

वि. वा. शिरवाडकर निबंध स्पर्धा - २००७
१. प्रथम क्रमांक प्रा. वि. ह. क्षिरसागर
विषय पसायदान २००७ चे
ठिकाण नाशिक
२. व्दितीय क्रमांक सौ. जयमाल मुकुंद डांगे
विषय अनंत आमुची ध्येयासक्ती
ठिकाण पुणे
३. तृतीय क्रमांक श्री. दत्तात्रय नारायण प्रभू
विषय खरच भारत २०२० सालापर्यंत महासत्ता होईल?
ठिकाण कुडाळ

Copyright 2010, Kusumagraj Pratishthan, Nashik. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained By Cyberedge Web Solutions Pvt. Ltd.